Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2014

awwa
awwa
7842 c08c 390
Reposted fromTLC2 TLC2
awwa

October 19 2014

awwa
Obezwładniona, przykuta do podłogi
nie poruszę nawet palcem
nie  mogę, pęto smutku jest zbyt silne

Przepraszam, 
ja to tylko
słabość i nędza 
ubrana w maskę bezczelności
 
Mój krzyk jest niemy,
ale spróbuj usłyszeć
awwa
awwa
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
Reposted byrobxcoxchcesz robxcoxchcesz

September 29 2014

awwa
<3
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
awwa

Chicago Fog / Michael Salisbury

awwa
Play fullscreen
Wciąż mrok o krok od zwłok mój cień
awwa

September 28 2014

awwa
Reposted fromweightless weightless viabudas budas
awwa
4653 1664 390
Reposted fromdiicap diicap viabudas budas
awwa
Nikt nie będzie rozporządzał moją osobą i to w taki sposób, by żyć według ich wyobrażeń.
— "Życie w hospicjum" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacytaty cytaty
awwa
To jak „Zbrodnia i kara”, nocna mara, tak się staram, lecz upadam
Mocna rana tnie, od środka mnie rozwala
— Buka - Orchidee
Reposted fromlovesweets lovesweets viacytaty cytaty
awwa
5659 0a67 390

heyfiki:

Stallion in action…

This is gorgeous!

5088 e6cb 390
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viastrasznik strasznik

September 13 2014

7520 ce29 390

red-lipstick:

Jace-Wallace - Lazy Hearts, 2012      Digital Arts: Drawings

awwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl